Každý rok si dávám záměr. Ten nejprve hledám uvnitř sebe skrze rituály hledání vize.

Letos tomu nebude jinak, a otevírám tento rituál i tobě, vám...

Pojďme letos společně najít to, co opravdu hledáme.

Umění si ujasnit co chci a umět se toho zároveň vzdát, aby se to mohlo stát...

PROČ SI DÁVAT ZÁMĚR?

Energie ví, kam má proudit

Stanovíme-li si jasné cíle, univerzální energie proudí k jejich naplnění

Mozek myslí na to, JAK to udělat

Automaticky dochází k tomu, že podnikáme kroky ke splnění cílů

Cíl může být ještě lepší...

Dáme-li si záměr a cíl ze srdce, splní se i něco navíc


Jak se naladíme na záměr?

20.1.2018 od 10hod.

 

 

CO NÁS SPOLEČNĚ ČEKÁ?

  • Řízená meditace na hledání jasného záměru pro rok 2018
  • Sdílení, symboly v meditaci, příprava na hledání vize
  • Hledání vize srdce- co je to, co chce mé pravé Já?
  • Seznámení s patrony záměru, duchovními pomocníky
  • Vyslovení záměru nahlas, za doprovodu rituálu pro aktivaci záměru

Mé osobní zkušenosti s hledáním a silou jasného záměru

Po mnoho let si každý rok dávám cíle. Ne však "tabulkovým" způsobem, kdy na sebe tlačím co vše musím, ale způsobem co vše bych mohla. 

Nejedná se o klasické předsevzetí, ale o procítění opravdového směřování mého celého já. Co chci nejen hmotně, ale i emocionálně, a spirituálně. 

Stanovuji si tak cíle, které jsou: v souladu s mou duší- jsem sama sebou, jdu směrem, který je opravdu můj,který z hloubi cítím jako správný ( díky meditaci a hledání vize hluboko v srdci).

Svou vizi potom dávám do hmoty tím, že ji napíši a rituálně přečtu a vyšlu "do vesmíru" s tím, že si to tak přeji, avšak nelpím na tom, a dovoluji Bohu, Univerzu, aby mi tam přidali "ještě něco navíc", to co je opravdu pro mě nejlepší a to, co bych já se svou omezenou lidskou myslí opravdu nevymyslela...

 

Díky takovýmto záměrům mi přišlo do života směřování toho, co dělám- před 10 lety, dále název webové stránky, výlety na různá silová místa Země, vize pro tvorbu seminářů a akcí, partnerství, a mnohé další...

PROSTĚ- FUNGUJE TO:)

Umění si ujasnit co chci a umět se toho zároveň vzdát, aby se to mohlo stát, o tom je Síla záměru 2018